Be healthy

Foot massage

 

 Ըստ Արևելյան բժշկության հազարամյա փորձի՝ ներբանների տակ գտնվում են մարդու բոլոր օրգանների պրոեկցիոն կենսաբանական ակտիվ կետերը: Ներգործելով նրանց վրա հետադարձ կարգավորող ազդեցություն է ստեղծվում բոլոր ներքին օրգանների ֆունկցիոնալ գործունեության վրա: Ռելաքս և առողջացում կապահովեն մասնագետի կողմից հատուկ ընտրված շարժումները: